Leveranssäkerhet

MÄTNING

Resultaten för 2018 års mätningar gällande leveranssäkerhet är nu framtagna och genomgångna.
Flödet baseras på Avvikelse, Orsaksanalys, Korrigerande åtgärd och Uppföljning av verkan.
Vi kan därmed isolera interna och externa data i våra mätningar.

RESULTAT

Efter analysen sammanställts, kan vi konstatera nedan resultat:

Leveranssäkerhet på internt arbete 98,96%
Leveranssäkerhet på externt arbete 97,51%

EGNA KOMMENTARER

Vi har kommit en bra bit i våra rutiner och i vårt kvalitetsarbetet. Detta har lett till att vi lyckats öka vår interna leveranssäkerhet med 0,43 % mot föregående år till 98,96 %

Alla som gör affärer stöter emellanåt på avvikelser, vilket är en naturlig del för alla branscher.
Under utbildningar i ämnet sägs det att det inte går att nå 100 % och statistiskt sätt räknas 97 % och däröver som full leveranssäkerhet. Vi har trots detta förhoppningar om att höja värdena ytterligare under 2019.