Importansvar

Med import menas i den här informationen att någon tar in en produkt från ett land utanför EU och släpper ut den på den inre marknaden, eller i vissa fall använder den för eget bruk.

Regler för importörer finns både vad gäller förtullning av varor,och vad gäller för att få släppa ut produkter på marknaden.
Släppa ut på marknaden innebär i det här fallet att man levererar en produkt till någon slutanvändare eller distributör, antingen mot betalning eller gratis.

MEC PROFIL

Vi på MEC Profil förvissar oss både om att de produkter vi importerar uppfyller de krav som gäller för att den ska få släppas ut på marknaden, och att samtliga tullformaliteter uppfylls.

YTTERLIGARE KONTROLLER

Önskar du som kund ytterligare kontroller på produktioner, eller har speciella krav från din slutkund, har MEC Profil certifierade kontrollorgan knutna till sig, som kan både besöka fabriker och utföra leveranskontroller.

Ett exempel är V Trust. Besök gärna https://www.v-trust.com för att få information om olika typer av kontroller.