USB Flash Typer

Man kan finna två likadana USB-minnen och börja fundera. Bägge modellerna är USB 2.0 och bägge har 4 GB minnesutrymme. Varför är då den ena så mycket dyrare än den andra…

Liksom i alla typer av teknik, finns det produkter med hög kvalitet, medan det finns andra som är mer andraklassprodukter. När det gäller USB-minnen för Promotionbranschen, är inte detta något undantag. USB-industrin har sina egna kvalitetsnivåer, kända som Tier eller grades, vilket definierar hur bra och pålitligt USB-minnet kommer att vara. Tier 1 eller Grade A är den bästa typen av flashminne, medan de lägre nivåerna har större trolighet att innehålla fel, och ge fel på USB-minnena.

Självklart startar produktionen av USB-minne på samma sätt. Man använder en jättestor kiselplatta.När kretskortet är skapad och etsat med invecklade kretsar och lödningar, skär en maskin sedan ut varje chip.I allmänhet är chipsen närmare kanterna av kiselplattan de som tenderar att vara av lägre kvalitet.Chips som skärs ut och inte överensstämmer med specifikationerna på kvalitetskraven, skjuts automatiskt åt sidan av maskinen.

Nedan finns skillnaderna i kvalitet bland USB-minnena.

Grade A (Tier 1)

Chip med högst kvalitet kallas Nivå 1 eller klass A (Grade) och har de högsta kvaliteterna man kan få.Dessa chip finns nästan överallt och är alltid lasergraverade med ett serienummer och tillverkar namn.För närvarande är Samsung och Hynix de största tillverkarna av Tier 1 kvalitetschip.Tier 1-chip är av bästa kvalitet eftersom de har de; lägsta felkvoterna, längsta livslängden och är snabbare än alla andra nivåer.Slutligen kommer dessa chips nästan alltid med en garanti.

Grade B (Tier 2)

Tier 2 (Grade B) chips är bara en liten nedgradering av Tier 1 chip, men är fortfarande bra chip att ha.Dessa är lika pålitliga som Tier 1, har den näst lägsta felfrekvensen och har i allmänhet lika lång livslängd som Tier 1.Dessa chip kan etsas med ett serienummer och tillverkarens namn, men det är inte ovanligt att se Tier 2 chips utan märkning.

Grade C (Tier 3) och lägre

I början av texten nämnde vi de minnen som maskinen sorterade bort i produktionen, då de inte klarade kraven. Dessa kallas för Tier 3 (Grade C) eller lägre, och är gjorda av dessa kasserade bitar.Second-hand eftermarknadssäljare köper dessa kasserade bitar från välrenommerade tillverkare och säljer dem till slutanvändare.Dessa marker har ungefär 30-40% felprocent och har mycket lägre livslängder.I vissa svåra fall har dessa marker varit kända för att orsaka systeminstabilitet som kan påverka enheten eller den dator de används på.

Utöver detta, så finns det även lägre kvalitetsgrader än Grade C.
Det finns företag som köper in elektronikskrot och plockar ut begagnade chip, för att sätta in i nya produkter. Här är det inte bara kvaliteten som är låg, utan kan vara rent skadlig

Riktlinjer

Så vad kan du göra för att du bara får Tier 1 eller Grade A chip? Såsom nämnts ovan kommer dess Chip nästan alltid med en garanti. För det andra välj en leverantör som faktiskt har sina priser i linje med nuvarande marknadspriser. Vissa företag annonserar Tier 1 chips, men erbjuder dem till så lågt pris att de drastiskt sticker ut från marknaden. Anledningen till att de är förmodligen är så billiga beror på att de erbjuder Tier 2 eller 3 chips, vilket inte är Tier 1. Slutligen bör du alltid prata med leverantören och fråga dem om USB-minnets egenskaper. Om leverantören är osäker eller ovillig på att ta fram information, borde du noga överväga ditt köp.

Axel & Morin