Lasergravyr

Lasergravyr kan enbart göras på metalldelarna på termosar, samt på Cosmo och Play&Co -locken.
Logoytan är 3 x 3 cm, vid större storlekar, kontakta din säljare hos oss.

LASERGRAVYR
Fördelar Begränsningar
• Låg kostnad
• Kan göras från 36 st
• Ingen startkostnad.
• Enfärgad dekoration
• Gravyren kan endast ske inom angivet område.
• Minsta linjetjocklek är 0,2 mm, utfallande – 0,4 mm,
• Minsta typsnittstorlek är 4 pt, utfallande – 6 pt.

Exempel på lasergravyr: