Cmyk-tryck

Cmyk-tryck – värt att veta innan tryck

CMYK-Tryck (dekorationer gjorda med 4 basfärger: cyan, magenta, gul och svart) på Promotionmuggar är en typ av tryck med stor potential. Detta betyder inte att det är det bästa valet i varje enskillt fall. Denna tryckteknik har en rad begränsningar som ska vara väl kända innan du beställer. Ibland kan en mycket bättre lösning vara att tillämpa en annan metod (tryck av ytterligare solida färger enligt Pantone-skalan) eller med hjälp av en helt annan teknik, som Art Print.

Alla bilder i detta dokument är enbart för att informera och utbilda.

Ladda ner PDF-fil (ENG) – click here

1. Färgmättnad

CMYK-tryck kännetecknas av färger med mindre mättnad. Dessutom kan det hända att vissa färger får en askgrå ton.

CMYK-tryck. Färgerna är inte levande, lite askgrå ton

Tryck med sex solida färger (Pantone-färger). Färgerna är synbart mer mättade

2. Färgprojektion

Vi rekommenderar inte användning av CMYK-tryck för projekt där en exakt färgåtergivning krävs. Speciellt synliga avvikelser kan förekomma i användning av röda och gröna färger.

CMYK-Tryck. Result: otillfredsställande ton i den gröna färgen.

Den gröna uppnås genom användning av ytterligare färg enligt Pantoneskalan.

CMYK-Tryck. Result: otillfredsställande röd färg

CMYK-Tryck + ytterligare ett rött tryck enligt Pantoneskalan (5 färgers tryck). Resultatet: Klar färg som förväntat

CMYK-Tryck. Inte korrekt färgåtergivning på muggen.

Alla färger återges korrekt pga den relativt lilla kvantiteten, så användes istället Art Print istället för transfertryck, enligt Pantoneskalan.

3. CMYK-Tryck på mörka muggar

Glasyrfärgen på vilken vi överför CMYK-tryck har en stor inverkan på slutresultatet. Vanligtvis kan vi uppnå ett bättre resultat på vita och ljusa muggar. Muggar med mörk glasyr (t ex svart, mörkt marinblå, mörkgröna) har en negativ inverkan på kvaliteten av uppnådda färger, särskilt ljusa färger.

CMYK-tryck tillämpat på svart glasyr. Färgerna är askgrå och inte levande.

CMYK-Tryck på vit glasyr. Färger som förväntat.

CMYK-Tryck på svart glasyr

CMYK-Tryck applicerad på vit glasyr

4. Synbara prickar/raster

På muggar som CMYK-trycks, så finns de karakteristiska rasterpunkterna synbara (särskilt i närbild). Dessa punkter blir extra synliga på stora, homogena ytor.

5. Sämre kvalitet och läsbarhet av tecken (texter)

Inskriptioner som utförts av CMYK-tryck blir sämre i kvalitet än om de är gjorda enligt Pantoneskalan. Rasterpunkterna ger dem då en karakteristiskt ojämn kant. Ska text tryckas, så rekommenderar vi därför tryck enligt Pantoneskalan.

6. CMYK-Tryck – Keramiska transfertryck jämfört med Organiska

Vid projekt med ett stort antal intensiva, livfulla färger (speciellt violett, grönt, rosa och rött) rekommenderar vi att ni använder organisk transfer som projicerar färgerna mycket bättre. Å andra sidan, så är Keramiska transfer en bättre lösning för muggar som kommer att diskas mycket i diskmaskin, eftersom de färger som används i keramiska transfer är helt resistenta mot höga temperaturer och kemikaler som används i diskmaskinerna (organisk transfer har en begränsad hållbarhet för disk i dismaskiner).

Transfer-tryck(CMYK) – Keramis transfer. Result: Vissa färger uppfyller inte förväntningarna

Transfer-Tryck (CMYK) organisk transfer Result: Efterfrågade färger uppnåddes, skulle inte gå med keramiska transfer

7. Skillnader i färg inom samma tryckprojekt

Med tanke på den särskilda karaktären på CMYK-tryck, så är det möjligt att färgerna kan variera något inom samma tryckprojekt. Denna risk är särskilt stor i projekt med stora antal och där enskilda muggar kan skilja sig från varandra. Skillnader kan också uppstå vid repeatorder.

De två mest avvikande muggarna från samma order

Muggarna kommer från två olika tillverkningstillfällen (repeat). Båda muggarna gjordes med samma ursprungsfilm.