Over 74 000 produkter

Rask levering

Høy leveringspålitelighet

Bærekraft


 • Agenda 2030

  Fokusmål
  Vi har fokus på de hållbarhetsområden där vi har störst påverkan ur hållbarhets och affärsstrategiskt perspektiv och som prioriterats högst av MEC Profil AB. Våra prioriterade områden, öka hållbar rådgivning, hållbart arbetsliv och tillväxt i samhället genomsyrar vår övergripande strategi och våra affärsmål för 2019 – 2022.

  Vårt ansvar
  Vår verksamhet bygger på att våra kunder, ägare, medarbetare, leverantörer och branschorganisationer har förtroende för MEC Profil AB och för de värden som vi representerar.

  Vi verkar i en omvärld med höga förväntningar och har därigenom ett ansvar gentemot både samhället och våra kunder. Det innebär bland annat att leverera produkter och tjänster grundad på hög kvalitet, professionalitet, integritet, konfidentialitet samt ett gott omdöme.

  En stor del av vår verksamhet är väl reglerad och därmed är god riskhantering, regelefterlevnad, intern styrning och kontroll viktiga grundförutsättningar. Grundläggande för vårt etiska agerande är vår hållbarhetspolicy som baseras på UN Global Compacts 10 principer.

  Vi värnar om en kultur där varje medarbetare har ett ansvar att agera etiskt och följa gällande regelverk.

  Bidra till agenda 2030
  Näringslivet har en viktig roll i att uppnå FN:s globala hållbarhetsmål. Vi har identifierat sex för oss prioriterade mål och kopplat dem till våra strategiska mål för att integrera dem i vår verksamhet.

  Läs mer på https://www.globalamalen.se/ som drivs av FN’s utvecklingsprogram (UNDP)

 • Certifikat

  Certifikat

  Lagerprodukterna är 100 % CERTIFIERADE!

  Produkter vi säljer genom Giving Europe överensstämmer med Europeiska lagar och förordningar.

  Produktcertifiering blir allt viktigare inom promotion branschen. Medan de flesta leverantörerna just har börjat certifiera, har vår avdelning för lagar och förordningar sett till att artiklar testas dagligen så att vi kan leverera produkter enligt de begärda certifikaten samt lagar och förordningar som gäller.

  Certifiering visar att produkten officiellt uppfyller europeiska riktlinjer och föreskrifter om säkerhet och miljö. Dessa certifikat är en prioritet för oss eftersom det är mycket viktigt för dig som kund att kunna arbeta med produkter som överensstämmer med EU-direktiven. Dina kunder kommer i allt högre grad att fråga om dem, eftersom europeiska lagar kräver att reklamgåvor har certifikat.

  Före konkurrenterna

  På Giving Europe förutsåg vi att lagar och förordningar skulle bli allt strängare. Även före andra parter började vi vidta åtgärder för att kunna erbjuda våra kunder produkter med de nödvändiga certifikaten. Med avsikt att skryta kan vi dock säga att på grund av vår proaktiva attityd ligger vi framför våra kollegor.

  Ingen risk för slutkunden

  Med nästan alla artiklar i Giving Europe-sortimentet kan du försäkra dina kunder om att produkterna är säkra och uppfyller de direktiv som ställs. Ett extra försäljningsargument för dig, för dina kunder en anledning att välja dig som återförsäljare.

  Certifiering som prioritet

  Vi tar hand om oss. Vi verifierar att produkterna uppfyller strikta europeiska standarder innan vi distribuerar dem till våra kunder. Denna övervakning är en pågående process eftersom vi hela tiden uppfinner och tar in nya produkter. Oberoende myndigheter och vår egen avdelning för lagstiftning och föreskrifter kontrollerar och testas våra produkter kontinuerligt på varje kategori som krävs för att erhålla ett certifikat för en produkt. Varje typ av produkt har särskilda kriterier som den måste uppfylla. Detta kräver en investering av tid och pengar. Vi sparar inte på det här, tvärtom, just nu är det en av våra prioriteringar.

  CSR

  Giving Europe fokuserar på CSR

  Enligt Giving Europes, grundare Stef van der Velde, handlar det om CSR mer än bara hållbarhet. Jag hänvisar till att ha CSR-bevis som ”livförsäkring” av kampanjen. Som bransch måste vi bekämpa överflöd och se till att allmänt tillämpliga värderingar och standarder beträffande människor och miljö respekteras i sin helhet. Kunderna fokuserar också allt mer på detta och vill slutligen arbeta med företag som tar CSR på allvar. Jag hoppas att vår CSR-policy kommer att fungera som ett exempel för andra leverantörer och som distributörer kan vi visa vikten av CSR för hela vår bransch. ”

   

  Van der Velde förklarar också att praktiskt taget hela sortimentet av produkter hos Giving Europe är certifierade enligt officiella och nödvändiga EU-specifikationer. ”Denna certifiering är en stor försäkran till distributörer, eftersom det gör att de kan presentera officiellt certifikat för sina kunder tillsammans med produkten om så önskas.

  2016 markerade början på året där vi vid Giving Europe firade vårt 15-års jubileum. Under de senaste 19 åren har Giving Europe utvecklats till en stor aktör på marknaden med sitt huvudkontor i Nederländerna och med olika enskilda kontor i hela Europa. Som en del av vår årsdag lade vi särskild vikt vid CSR och hållbarhet. Vi kommer att förklara alla våra nuvarande och framtida insatser inom detta område och de fördelar som de har för distributörer i vår CSR-broschyr, som sammanfattar och förklarar allt. ”Fråga oss om det!”

  En kontinuerlig och proaktiv process

  Stef van der Velde: ”Som ett led i vårt arbete med att prioritera CSR, ger Giving Europe den relevanta ISO-standarden (26000: 2010) och BSCI, som definierar socialt ansvar för organisationer och företag.

  Detta är en kontinuerlig, proaktiv process. Vi registrerar vår verksamhet – det finns nya aktiviteter hela tiden och vi anpassar befintliga processer efter behov. ISO 26000 är en komplett ”historia” genom att den täcker alla olika (sociala) problem.

  BSCI

  Giving Europe har varit medlem i BSCI sedan 2015. En internationell nätverksorganisation (1.800 medlemmar i 30 länder) med inriktning på arbetsvillkor i tillverkarländer, delar medlemmar information inom socialt ansvar. Denna information består av revisioner som utförs och delas av medlemmarna. Organisationen är ganska känd av slutkunder.

  BSCI-medlemskapet betonar att göra affärer med Giving Europe garanterar ärliga köpta och levererade produkter, som produceras under humana omständigheter. Att vara engagerad i ISO26000 och BSCI innebär att det regelbundet görs interna och externa granskningar för att upprätthålla en viss nivå av kontroll och säkerhet.

   

 • Code of conduct

  MEC Gruppens uppförandekod – CODE OF CONDUCT

  This code of conduct is based on the highest internationally accepted standards and each manufacturer guarantees that the conditions and undertakings herein shall apply within their own manufacturing facilities as well as its subcontractors.

  1. GENERAL PRINCIPLE

  1.1 All manufacturers contracted to make products for MEC Gruppen must operate in full compliance with the local and national laws of their respective countries and with all other applicable laws, rules and regulations.

  Requirements in this Code of Conduct are minimum requirements and do not restrict more beneficial policy standards.

  1.2 MEC Gruppen will only do business with companies that use sound and ethical practices, minimize the potential for conflicts of interest, prohibit the giving or receiving of gifts and gratuities and which place the utmost importance in truth and full disclosure.

  1. LEGAL AND ETHICAL BUSINESS PRACTICES

  Manufacturers and subcontractors must fully comply with all applicable local, state, federal, national and international laws, rules and regulations including, but not limited to, those relating to wages, hours, labor, health and safety and immigration.

  Manufacturers and subcontractors must be ethical in their business practices.

  1. CHILD LABOUR

  Children or minors under the minimum working age established by local law or having completed compulsory schooling or under the age of 15 years (or 14 years in those countries referred to in article 2.4 of ILO convention no. 138). Workers under eighteen (18) years of age shall not be used in work that carries health or safety risks.

  1. FORCED LABOUR

  MEC Gruppen will not purchase products or components thereof from manufacturers that use forced labor, prison labor, indentured labor or exploited bonded labor, nor shall personnel be required to lodge ‘deposits’ or original identity papers upon commencing employment with the company or permit their manufacturers to do so.

  1. HEALTH AND SAFETY

  5.1 The working environment shall be safe and healthy and the manufacturer shall take adequate steps to prevent accidents and injury to health arising out of, is associated with or occurs in the course of work by minimizing the causes of hazards inherent in the working environment.

  5.2 Clean bathrooms and access to potable water shall be provided for use by all workers. If dormitory facilities are provided for workers they shall be clean, safe, meet the basic needs and must be sufficiently lighted and ventilated. If the supplier provides employee housing facilities, these shall be safe and hygienic, and shall provide satisfactory personal privacy and space.

  5.3 Fire alarm, fire exits and fire extinguishers shall be available and displayed as well as regularly maintained, charged and inspected. The exits shall allow for the orderly evacuation in case of fire or other emergencies. Emergency exit routes shall be posted and clearly marked in all sections of the manufacturer’s facilities and dormitory facilities.

  Emergency exits shall be kept clear at all times.

  5.4 The manufacturer shall keep at least one well-stocked first aid kit easily accessible in each working or dormitory area.

  1. FREEDOM OF ASSOCIATION

  The manufacturer shall recognize and respect the rights of workers to freely associate and to bargain collectively in accordance with the laws of the countries in which they are employed.

  1. DISCRIMINATION AND EQUAL TREATMENT

  The manufacturer shall not engage in or support dis-crimination in hiring, remuneration, access to training, promotion, termination or retirement based on race, color, caste, national origin, religion, disability, gender, sexual orientation, union membership, political affiliation, maternity, marital status or age.

  1. HARASSMENT

  The manufacturer may not subject employees to corporal punishment, physical, sexual, psychological, or verbal harassment or abuse. In addition, the manufacturer may not use monetary fines as a disciplinary practice. Behavior, including gestures, language and physical contact that are sexually coercive.

  1. WORKING HOURS

  9.1 Manufacturers shall not require their workers to work more than the limits on regular and overtime hours allowed by the law of the country in which they are employed. Except under extraordinary business circumstances, workers shall be entitled to one day off in every seven day period.

  Manufacturers must inform their workers at the time of their hiring if mandatory overtime is a condition of their employment. Manufacturers shall not compel their workers to work excessive over-time hours.

  9.2 Workers shall be compensated for overtime hours at such premium rate as is legally required in the country of manufacture or, in countries where such laws do not exist, at a rate at least equal to their regular hourly compensation rate.

  1. WAGES AND BENEFITS

  10.1 All workers and employees shall be paid at least the minimum total compensation required by law applicable in the country of employment including all mandated wages, allowances and benefits. All workers and employees shall have the right to equal pay for equal work as well as periodic holiday with pay.

  10.2 Provisions and regulations applicable to man-dated benefits including but not limited to housing, meals, transportation and other allowances, health care, child care, sick leave, emergency leave, pregnancy and menstrual leave, vacation, religious, be reavement and holiday leave as well as contributions for social security, life, health and other insurance must be strictly complied with.

  1. ENVIRONMENT

  11.1 The manufacturer shall comply with all environ-mental laws and regulations applicable to the local surroundings and its business. Practices that minimize the impact on the environment shall be encouraged. Care must be taken with any environmentally sensitive substance or process.

  11.2 When the manufacturer has the choice between two chemicals with the same function, he shall choose the chemical that is the least hazardous to the environment.

  11.3 MEC GRUPPEN AB strongly encourages its Suppliers and their subcontractors to surpass mere compliance with local environment laws by adopting best practice principles and to continuously seek improved methods to minimize any adverse environmental impact of their operations.

  1. IMPLEMENTATION

  The manufacturer shall translate this Code of Conduct into the local language and display the conditions prominently in the places of work and workers dormitory facilities.

  1. MONETORING AND COMPLIANCE

  13.1 MEC GRUPPEN AB nominated representatives are entitled to visit the manufacturers and its subcontractor’s plants at any time in order to inspect the conditions therein and investigate whether or not the Code of Conduct is being complied with.

  13.2 The manufacturer shall fully cooperate with MEC GRUPPEN AB during inspections carried out at its or its subcontractors facilities, there included also the providing of relevant documents in order to enable MEC GRUPPEN AB to fully carry out the inspection.

  1. SANCTIONS

  Violations by the manufacturer, or by the manufacturer’s subcontractors, of this Code of Conduct shall be appropriately remedied at the cost of the manufacturer. MEC GRUPPEN AB reserves the right to take necessary measures to ensure future compliance with the Code of Conduct. Failure to comply with the Code of Conduct may ultimately result in termination without compensation of the relationship between MEC GRUPPEN AB and the manufacturer.

  1. FACILITY SECURITY

  Adequate security must be maintained within the premises of the manufacturer to prevent the introduction of non-manifested goods into outbound shipments.

  AGREEMENT OF THE MANUFACTURER

  We, the undersigned, acknowledge receipt of this Code of Conduct. We have read, understood and agree that we comply and will continue to comply with all the conditions stipulated herein. We also undertake to ensure that all subcontractors engaged on our behalf comply and will comply with all the conditions stipulated herein and understand that clause 15 is applicable also in case only the subcontractor has committed any breach hereof.

   

 • Hållbarhetsfolder

 • Bærekraftig logistikk

 • Hållbar Produktmedia

 • Importansvar

  Med import menas i den här informationen att någon tar in en produkt från ett land utanför EU/EES och släpper ut den på den inre marknaden, eller i vissa fall använder den för eget bruk.

  Regler för importörer finns både vad gäller förtullning av varor och vad gäller för att få släppa ut produkter på marknaden.

  Släppa ut på marknaden innebär i det här fallet att man levererar en produkt till någon slutanvändare eller distributör, antingen mot betalning eller gratis.

  MEC GRUPPEN

  Vi på MEC Gruppen förvissar oss både om att de produkter vi importerar uppfyller de krav som gäller för att den ska få släppas ut på marknaden, och att samtliga tullformaliteter uppfylls.

  YTTERLIGARE KONTROLLER

  Önskar du som kund ytterligare kontroller på produktioner, eller har speciella krav från din slutkund, har MEC Gruppen certifierade kontrollorgan knutna till sig, som kan både besöka fabriker och utföra leveranskontroller.

  Ett exempel är V Trust. Besök gärna https://www.v-trust.com för att få information om olika typer av kontroller.

 • Sveriges import av pennor

 • Ansvar & Påföljder

 • Giving Europe CSR 2020 (Corporate Social Responsibility)

 • EU Regler för Leksaker, Säkerhetsprodukter och Elektronik

 • Hjälper märkningar konsumenter att hitta rätt?

 • Har du koll på plasten?