Över 74 000 produkter

Snabba leveranser

Hög leveranssäkerhet

Vilka vi är


Mec Gruppen, etablerat 1985, är grossist inom branschen för reklamartiklar och promotion.

MEC Gruppen, etablerat 1985, är grossist inom branschen för reklamartiklar och promotion. Vi är baserade med huvudkontor i Halmstad, Sverige, och finns representerade med egna kontor eller via representanter i ett antal länder i Europa.

Vi förser produktmediet med kommunikativa produkter för starka och framgångsrika kampanjer. Vi har lång och relevant erfarenhet av specialproduktion och trading tillsammans med våra kontrakterade underleverantörer. Smarta och kostnadseffektiva frakter är en annan hörnsten i vår verksamhet. Detta kommer våra kunder och partners tillgodo på flera olika sätt

I MEC Gruppen ingår ett antal specialistföretag, tillsammans utgör vi en stark leverantör för våra återförsäljare på en hårt konkurrensutsatt marknad.

De olika bolagen i MEC Gruppen är verksamma inom sina respektive specialistområden – och har styrkan av gruppen gällande bl a logistik och ett flertal andra samordningsfördelar.