Kvaliteter

Material

Mjuka reflexer tillverkas av mjuk reflekterande vinyl. Vi använder olika typer av material för olika applikationsområden, inclusive material från USA via nedanstående tillverkare:

 

Dessa är godkända enligt EN13356 (EN471). Var observant på att det finns en uppsjö av material på marknaden av varierande kvalitet. 

Kvaliteter & Certifikat

Europeisk standard (EN) tas fram av Europeiska Kommittén för standardisering (CEN) på mandate av Kommissionen för EU och den Europeiska organisationen för fri handel. Implementeringen av dessa standarder är obligatorisk inom EU’s medlemsländer.

Alla produkter som faller in under detta skall uppfylla kraven och märks då med bade CE-märket och numret för den aktuella standarden.

Accessoarer (EN13356)*
Denna standard täcker tre typer av accessoarer:
Typ 1 Fritt hängande accessoarer (t ex hängande reflexer)
Typ 2 Avtagbara accessoare (t ex slapwraps)
Typ 3 Monterade/fastsatta accessoarer (t ex reflexdekaler)

Accessoarerna skall uppfylla bade angiven reflexyta och kvalitet. När reflexen sätts på ett plagg eller annan product, skall den reflekterande ytan synas på så vis att kraven fortfarande uppfylls. Ytan för Typ 1 skall vara mellan 15 och 50 cm2 per sida. Om en Typ 1 accessoar är reflekterade på två sidor, skall tjockleken vara max 10 mm. Varje Typ 1 och Typ 3 accessoarer skall ha en reflekterande yta som överstiger 15 cm2.

Specifikationerna för EN13356 anger de optiska kraven för accessoarer, burna eller monterade, för icke-professionell användning. Synbarhets-accessoarer som lever upp till denna standard har avsikten att signalera användarnas närvaro visuellt vid t ex belysning från ett fordon på en mörk väg. Denna standard gäller ej för textila plagg.

EN 13356
Den europeiska normen 13356 avgör de visuella kraven för reflekterande accessoarer för icke-professionell användning. Eftersom denna standard behandlar accessoarer är den inte lika strikt som exempelvis EN 1150 och EN 471 för reflekterande plagg. Accessoarer tillverkade enligt EN 13356 är särskilt rekommenderat som förstärkt skydd på ej upplysta gator och vägar.

EN 1150 
Denna norm specifiecerar de visuella kraven på synlighet för reflekterande klädsel för vuxna och tonåringar, för icke-professionell användning. Reflekterande plagg som uppfyller denna norm avser att göra sin bärare tydligt synligt i alla ljus och väderlekar, liksom vid belysning från strålkastare. Kläder som har tillverkats I enlighet med denna norm är särskilt rekommenderade för träning, cycling, promenade och liknande aktiviteter.

EN 471
EN 471 är den europeiska standardnormen för tydligt synliga plagg. Den delas in i tre olika klasser med bl a olika storlek för minsta yta för fluorescerande material respektive reflekterande material.

Klass 3 är den högsta klassen och rekommenderas av Gemeinde-Unfallversicherungsverband (GUV) för brandkår och räddningstjänst. Skyddskläder som uppfyller Klass 2 är lämpliga för såväl professionell som privat användning. Klass 1 är enbart för icke-professionell användning. För bilförare rekommenderas en reflexväst som uppfyller EN 471 Klass 2 för ökad säkerhet och god varseleffekt.

EN 471 och EN 1150 plagg
Medan EN 471 anger ett antal krav för varselplagg med hög synlighet vid professionell användning, gäller EN 1150 istället plagg för icke-professionell anvädning, tillsammans med kriterier för minsta reflexyta och placering av det reflekterande material. Plagg som uppfyller dessa båda krav signalerar bärarens närvaro vid olika ljus- och väderförhållande.

Icke-professionell användning, EN 1150, anses vara för t ex användning av barn, cyklister, fotgängare, joggare, vid promenade och liknande.

Plagget består av såväl material i varselfärg (fluorescerande) och reflekterande material (reflexband och liknande). Det varselmaterialet fungererar i dagsljus medan det reflekterande ökar synligheten i mörker.

EN1150 can either be satisfied by the minimum area’s of background and retroreflective materials, or depending on the height of the wearer, the combined performance area.

EN 1150 kan antingen uppfyllas genom att varseltyget och det reflekterande materialet uppfyller kravet på minimiyta eller beroende på bärarens höjd, en combination av faktorernas inverkan på synligheten.

Linje i ytan

Vid en närmare titt på vissa mjuka reflexers yta, kan man ibland se en tunn linje på ytan till t ex en slapwrap. Linjen kan synas mer eller mindre, vilket kan ses på bilderna här intill. Översta bilden visar 3M-kvalitet (notera de små trianglarna) och de nedre bilderna visar standardmaterial som Reflexite.

Reflekterande råmaterialet i vinyl tillverkas i olika storlekar. Till exempel så levereras material från USA på rule, 3M-kvaliteten då i storlek om 45,7 cm x 100 m medan material från Kina kommer i ark om 45 x 45 cm. Med jämna mellanrum (22,5 cm) uppträder därför en skarv. Detta har ingen påverkan på reflexens kvalitet och kan heller inte undvikas.

 

Om trycket

Reflexen kan förses med önskat tryck; en logo, text eller liknande. Dock måste hänsyn tas till att inte täcka för mycket av reflexens yta, så att kraven för godkännande inte längre uppnås. Om så inte är fallet, kan den inte längre räknas som reflex och uppfyller inte längre kraven för EN 13356 standard.

En mjuk reflex kan däremot tryckas både på och under den reflekterande ytan. Bilden visar de båda alternativen. På så vis kan kraven enkelt tillgodoses. Dock blir trycket mindre framträdande.

Vänstra bilden visar tryck på reflexytan, bilden till höger visar tryck under.

Headlight

Keller Reflex är global licenstagare för högreflekterande cykelhjälmar, tillverkarade enligt den unika och patenterade Headlight®-tekniken. Dessa hjälmar är de första med heltäckande reflex. Självklart uppfyller de gällande krav och regler.